459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Klíšťová encefalitida

Popis klíšťové encefalitidy

Fyziologie (jak to má fungovat)

Hlavní funkcí nervové soustavy je zachycení, předání a zpracování podnětů, které působí na organismus.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Klíšťová encefalitida je infekční virová choroba napadající mozek (zánět mozku) a mozkové blány (zánět mozkových blan). Nejčastěji se přenáší klíšťaty, možný je i přenos komáry popřípadě alimentárně (špatně zpracované ovčí, kravské a kozí mléko).

Po setkání s virem získává člověk proti němu imunitu, která časem slábne.

Příznaky – klinický obraz

V první fázi jsou příznaky podobné chřipce - bolest hlavy, únava, horečka.

V druhé fázi – nevolnost, zvracení, slabá obrna končetin, zatuhnutí svalů (bolest svalů) a poruchy spánku, nespavost. Tyto projevy jsou vyvolané napadením nervové soustavy infekcí.

Komplikace

Může zanechat trvalé následky:

  • neuropatie, porucha nervů (snížení citlivosti končetin, mravenčení, brnění, svědění, svalové křeče)
  • ve výjimečných případech může pacient nemoci podlehnout

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Je doporučován klid na lůžku.

Léky

Léčba není specifická, podáváme podpůrné léky (analgetika, antipyretika, kortikoidy), které tlumí příznaky. Moderní medicína nabízí očkování proti tomuto onemocnění.

Vitaminy, minerální látky

(Informační zdroje stránky)